Çember Hareketi, bireylerin grup etkileşimi içinde gelişimine inanır.  Üç ruh sağlığı profesyonelinin kurduğu ve geliştirdiği bir oluşumdur. İyilik halinin sadece terapi ortamlarında gelişmediğini, toplumun her kesiminde daha yaygın biçimde gözetilmesi gerektiğini düşünür. Bu amaçla, şirketlerde, eğitim kurumlarında, STK’larda, bireyin iyilik halini güçlendirecek projeler geliştirir.

Temelde grup etkileşimini kullanan psikodrama, sosyodrama ve yaratıcı hareket yöntemlerini benimser. Bu gruplarda her katılımcı çember düzeninde merkeze eşit uzaklıkta yer alır. Lider yönetiminde; rollere girilir çıkılır, oyunlar oynanır. Her katılımcı, bilinç dışı seçimleri ve karşılaşmaları, spontan kararları, etkileşimleri, paylaşımları ve diğeri ile olan temaslarıyla kendine farklı açılardan bakmayı, rutin düşünce ve duygu kalıplarının dışına çıkmayı, grup dinamiklerinde kendi rollerini keşfetmeyi deneyimler. Bu sayede, klasik eğitim kalıplarının dışında,  kalıcı bir keşif deneyiminin içine girmiş olur.

 

Yolumuz

  • Herkesin kaynaştığı, gülümsediği, bağ kurduğu ve güvende hissettiği bir alan oluşturmak. Rutin içerisindeki her türlü kavramı derinleştirmek ve yeni keşiflerin önünü açmak.

 

Yöntemimiz

  • Grup oyunları ve paylaşımlar: dramatik etkileşim, eşleme, role girme, aynalama, süreç analizi.

 

Arzumuz

  • Bireylerin kendine inancını ve dönüştürebilme gücünü hatırlaması

  • Kendine ve diğerlerine duyarlılıkta artış

  • Farklı rolleri keşfetme

  • Duygu yönetiminde dengeleme

  • Yaratıcılık ve spontanlığın artması