STK Çemberi

STK Çemberi

 

Sivil toplum kuruluşları ile geliştirdiğimiz işbirliği çalışmalarını içermektedir.

Psiko sosyal çalışma sistemlerinin kurulması, STK çalışanlarının mesleki güçlendirilmesi ve motivasyonların korunması için programlar tasarlamak uzmanlık alanlarımızdır.

Çocuk, ergen ve yetişkinlerle ayrımcılık, toplumsal cinsiyet, barışçıl iletişim, hak temelli yaklaşımlar, çok kültürlülük ve mülteci çalışmaları ana başlıklarımızdır.

Grup terapilerinden öğrendiğimiz özgecilik ilkesi ile geliştirdiğimiz projelerimizin sosyal faydaya dönüşmesi önceliğimizdir.

Bazı Çember Başlıklarımız

 1. Barışçıl İletişim
 2. Çocuk İhmal İstismarı Önleme
 3. Şiddet Karşıtı Yaklaşımlar
 4. Ayrımcılık Karşıtı Yaklaşımlar
 5. Mülteciler ve Sosyal İçerme
 6. Öğretmen Eğitimi
 7. Okul Ortamında Liderlik
 8. Gençlik Çalışmaları
 9. Çocuk Çalışmaları
 10. Ailelere Yönelik Çalışmalar
 11. Toplumsal Cinsiyet Eşitliği
 12. Mentor Mentee Projeleri
 13. Hak Temelli Yaklaşımlar
 14. Travmanın İyileşmesi ve Önleme
 15. Psikososyal Ekiplerine Yönelik Süpervizyon